RGB LedPlayer to program przeznaczony do współpracy z kolorowymi telebimami firmy RGB Technology.
Zasada działania:
Program przesyła do wyświetlacza wybrany fragment obrazu wyświetlanego na monitorze. Pozwala to na wyświetlanie na wyświetlaczu dowolnych animacji stworzonych w takich programach jak Adobe Flash CS3, Adobe Premiere, itp i odtwarzanych ich przy pomocy takich programów jak: Windows Media Player, Quick Time, Media Flash Player. Rozszerzenia obsługiwane przez oprogramowanie: *.avi, *.mpg, *.swf, *.bmp,  itp.
Dodatkowo program umożliwia:
- ustawianie jasności wyświetlacza indywidualnie dla każdej godziny,
- automatyczne odtwarzanie animacji po starcie programu,
- automatyczne uruchamianie programu Windows Media Player’a z podaną playlistą.
Cechy te pozwalają na bezobsługowe działanie programu.

Program RGB SHOW służy do generowania i odtwarzania treści (animacji wideo, aktualnych informacji: czas / data / temperatura) przeznaczonej do wyświetlania na telebimie firmy RGB Technology.

RGB Raport jest programem służącym do tworzenia raportów z wyświetlanych spotów reklamowych. Dokładnie oblicza ilość oraz czas transmisji poszczególnych reklam. Współpracuje z aplikacją RGB SHOW.

Program RGB ColorStudio jest narzędziem przeznaczonym do współpracy z graficznymi, kolorowymi wyświetlaczami produkowanymi przez firmę RGB Technology. Jego podstawowymi funkcjami są tworzenie i edycja animacji oraz komunikacja z wyświetlaczami.
Główne funkcje programu:
- tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty (animacje), co ułatwia wprowadzanie zmian,
- możliwość uzależnienia jasności wyświetlacza od dnia tygodnia i godziny,
- łatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafiką,
- dodawanie animacji przygotowanej w innym programie poprzez import gotowych klatek animacji,
- różne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne przełączanie), manualna (przełączanie poleceniem) i dobowa (przełączanie uzależnione od ustawionego czasu),
- możliwość tworzenia animacji przy użyciu kilkunastu przygotowanych, konfigurowalnych efektów,
- podgląd tworzonej animacji,
- dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujących aktualne parametry: czas, datę i temperaturę (możliwość konfiguracji położenia wyświetlanych parametrów, wielkości czcionek i tła klatki).

Zarządzanie wyświetlaczami:
- kasowanie, podmiana, zmiana kolejności spotów wgranych do wyświetlacza,
- zmiana typu wgranej kompozycji,
- ustawianie aktualnej daty i czasu,
- obsługa wielu wyświetlaczy.

Dodatkowo program umożliwia:
- dodawanie obrazów z wybranym kolorem jako kanał przezroczystości,
- edycję pojedynczych klatek animacji oraz części i całej listy klatek animacji,
- tworzenie animacji z użyciem wcześniej utworzonej animacji lub wybranych klatek,
- stawianie dowolnego czasu trwania klatek,
- użycie na gotowych klatkach korekcji gamma, jasności i kontrastu oraz filtrów,
- tworzenie własnych filtrów graficznych.